B A R C I Ń S K I   P A R K  1


 

mgr inż. architekt Karoliny Kejna  przed założeniem własnej pracowni architektonicznej:

architekt z pełnymi uprawnieniami projektowymi, współprojektant - pracownik BIPROWŁÓK Sp. z o.o.