B A R C I Ń S K I   P A R K   3


 

 mgr inż. architekt  Karoliny Kejna przed założeniem własnej pracowni architektonicznej:

 architekt z pełnymi uprawnieniami projektowymi, współprojektant i koordynator międzybranżowy projektowy - pracownik BIPROWŁÓK Sp. z o.o. w Łodzi