B U D O W N I C T W O   M I E S Z K A N I O W E   W I E L O R O D Z I N N E


 

mgr inż. architekt Karoliny Kejna przed założeniem własnej pracowni architektonicznej:

pracownik BIPROWŁÓK Sp. z o.o. w Łodzi


 

 

ŁĄKOWA

 

 

LIPOWA 3

 

BARCIŃSKI PARK 3

 

BARCIŃSKI PARK 1

 

KAZIMIERZOWSKA RESIDENCE

 

 

PEŁCZYŃSKIEGO

 

 

MŁOCINY 2

 

 

BARTYCKA 2

 

 

OLSZYNY 2

 

 

OLSZYNY 1