M I E S Z K A N I E   C Z E R E Ś N I O W E


 

mgr inż. architekt Karoliny Kejna przed założeniem własnej pracowni architektonicznej:

autorski projekt w ramach Spółdzielni Pracy Artystów Plastyków