H A L A   P R O D U K C Y J N A   K S Z T A Ł T E K   S T Y R O P I A N O W Y C H


 

mgr inż. architekt Karoliny Kejna z lat 2001-2011

architekt z pełnymi uprawnieniami projektowymi, współprojektant - pracownik BIPROWŁÓK Sp. z o.o.

 


 

Hala produkcyjna kształtek styropianowych, wraz z pomieszczeniami administracyjnymi oraz zapleczem socjalnym dla pracowników fabryki.

  • lokalizacja: Łódź, ul. Dąbrowskiego

Faza projektu: koncepcja

współprojektant: Karolina Kejna