K A Z I M I E R Z O W S K A    R E S I D E N C E


  

mgr inż. architekt   Karoliny Kejna  przed założeniem własnej pracowni architektonicznej:

architekt, starszy asystent projektanta - pracownik BIPROWŁÓK Sp. z o. o.

 


 

Apartamentowiec, od szcześciu do dziesięciu kondygnacji nadziemnych, w tym dziesięć mieszkaniowych i jedna usługowa na parterze. Tarasy dla mieszkanców na dachu.  Pomieszczenia rekreacyjne dla mieszkańców - fitess i spa. Trzy kondygnacje garaży podziemnych (konstrukcja ze ściankami szczelinowymi). Wewnętrzny dziedziniec z terenem rekreacyjnym - spacerowym dla mieszkańców.

  • PUM = 10,7 tys. m2
  • ilość mieszkań 105
  • PU usług = 5,7 tys. m2
  • ilość lokali usługowych: 12
  • kubatura 53,75 tys. m3
  • lokalizacja: Warszawa - Mokotów, ul. Kazimierzowska 43

Faza projektu: koncepcja, budowlany i wykonawczy

Zakres pracy architekt Karoliny Kejna: starszy asystent projektanta

Inwestycja zrealizowana