N A D Z O R Y   A U T O R S K I E


 

Pełnienie Nadzorów Autorskich przez Projektantów  to gwarancja realizacji Inwestycji  zgodnie z Państwa oczekiwaniami, czyli zgodnie z projektem i z wysoką jakością ich estetycznego wykonania. Dzięki Nadzorom Autorskim mają Państwo zapewnioną oszczędność czasu i kosztów Inwestycji. Dostosowując się do Państwa wymagań oraz specyfiki Inwestycji oferujemy trzy moduły pełnienia Nadzorów Autorskich.

                                        

MODUŁ 1 - ZAKRES PODSTAWOWY

 • czuwanie nad zgodnością realizowanej budowy  z projektem, uzgodnieniami i zapisami projektanta w dzienniku budowy

  • ocena estetycznej jakości robót wykonawcy
  • opiniowanie i uzgadnianie projektów wykonawcy czy rysunków technologicznych warsztatowych
  • opiniowanie i uzgadnienie rozwiązań zamiennych w zakresie nie objętym koniecznością uzuskania zamiennego pozwolenia na budowę
  • udział w naradach koordynacyjnych na budowie

 

MODUŁ 2 - ZAKRES ROZSZERZONY

Usługa Modułu 1 + dodatkowo:

 • bieżące doradztwo wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z realizacją

 • udział w komisji odbioru

 

MODUŁ 3 - PEŁNY ZAKRES

Usługa Modułu 2 + dodatkowo:

 • kontrola technicznej jakości wykonywanych robót, akceptowanie technologii ich wykonania, kompletowanie atestów, certyfikatów, dopuszczeń do stosowania i innych dokumentów, związanych z zastosowaniem konkretnych technologii i wyrobów

 • ocena postępu prac budowlanych na tle harmonogramu robót

 • konsultacje harmonogramu realizacji lub opracowanie wytycznych do harmonogramu robót budowlanych

 • wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących sposobu wykonania robót budowlanych

 • opiniowanie wycen i kosztorysów powykonawczych

 • pełnienie nadzoru autorskiego równolegle z sukcesywnym opracowywaniem projektu wykonawczego