G R U P O W A   O C Z Y S Z C Z A LN I A   Ś C I E K Ó W


 

mgr inż. architekt Karoliny Kejna z lat 2001-2011

architekt, starszy asystent projektanta - pracownik BIPROWŁÓK Sp. z o.o.

 


 

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Aglomeracji Łódzkiej - projekt budowlany zamienny zagospodarowania terenu

  • powierzchnia terenu opracowania 38,4 ha.
  • lokalizacja: Łódź

Faza projektu: budowlany

Zakres pracy architekt Karoliny Kejna: starszy asystent projektanta.

Inwestycja zrealizowana.