P E Ł C Z Y Ń S K I E G O


 

mgr inż. architekt Karoliny Kejna przed założeniem własnej pracowni architektonicznej:

architekt, asystent projektanta - pracownik BIPROWŁÓK Sp. z o.o.

 


 

Zespół dwóch budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, ze wspólnym podziemnym garażem i wewnętrznym dziedzińcem rekreacyjnym z placem zabaw dla dzieci. 

  • powierzchnia użykowa mieszkań 4,86 tys. m2
  • ilość mieszkań: 87
  • lokalizacja: Warszawa, ul. Pełczyńskiego

Faza projektu: koncepcja, budowlany.

Zakres pracy arch. Karoliny Kejna: asystent architekta.

Inwestycja zrealizowana.