P R O J E K T Y   B U D Y N K Ó W


 

                                        

MIESZKANIOWE WIELORODZINNE I JEDNORODZINNE

 

USŁUGOWE I PRODUKCYJNE

 

BUDYNKI NOWE

 

REWITALIZACJE: PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY , NADBUDOWY

 

ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

 

MODERNIZACJE

W tym termomodernizacje wraz z audtem energetycznym.

 

  PEŁEN ZAKRES FAZ PROJEKTOWYCH:
 

PROJEKTY KONCEPCYJNE

Funkcjonalno-przestrzenne projekty architektoniczne, na życzenie Inwestora rozszerzone o projekty branżowe.

PROJEKTY BUDOWLANE

W zakresie do złożenia Wniosku o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na budowę - projekty pełnobranżowe: architektura, konstrukcja oraz w zależności od specyfiki budynku branże: wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie, gaz, wentylacja, klimatyzacja, elektryka, teletechnika, drogi, technologia.

PROJEKTY PRZETARGOWE / KONTRAKTOWE

Ofertowe - uszczegółowione projekty budowlane, z przeznaczeniem do opracowania kosztorysu i złożenia przez wykonawcę robót budowlanych oferty na realizację budowy.

PROJEKTY WYKONAWCZE

Szczegółowe rysunki z zestawieniami materiałowymi i detalami, wykonane z przeznaczniem do realizacji na budowie.