B U D O W N I C T W O   P R Z E M Y S Ł O W E


 

mgr inż. architekt Karoliny Kejna przed założeniem własnej pracowni architektonicznej:

pracownik BIPROWŁÓK Sp. z o.o. w Łodzi

oraz w ramach własnej pracowni "KEJNA" Pracownia Architektoniczna Karolina Kejna

 


 

 

HALA PRODUKCYJNA KSZTAŁTEK STYROPIANOWYCH

 

 

 

GRUPOWA

OCZYSZCZALNIA

ŚCIEKÓW