W N Ę T R Z E   D O M U   W   R Ą B I E N I U


 

mgr inż. architekt Karoliny Kejna przed założeniem własnej pracowni architektonicznej:

autorski projekt w ramach SPÓŁDZIELNI PRACY ARTYSTÓW PLASTYKÓW w Łodzi

 


 

Aranżacja wybranych pomieszczeń w budynku mieszkaniowym jednorodzinnym.

Lokalizacja: Rąbień

Inwestor prywatny.

Projektant: Karolina Kejna

Inwestycja zrealizowana.