W N I O S K I   O   W A R U N K I   Z A B U D O W Y   I   Z A G O S P O D A R O W A N I A   T E R E N U


 

 

Warunki Zabudowy to dokument niezbędny w sytuacji gdy teren inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania.

 

Warunki Zabudowy określają zasady prowadzenia inwestycji na danej działce - prawidłowo wypełniony wniosek musi w pełni ilustrować całe zamierzenie inwestycyjne, czyli przedstawić nie tylko rodzaj planowanej inwestycji (funkcję, np. budynek mieszkaniowy, hurtownia, zakład produkcyjny, sklep, przychodnia) ale również jej wielkość, powierzchnię zabudowy i wysokość budynku, wyposażenie w instalacje - przyłączenia do sieci, obsługę komunikacyjną, czyli planowany wjazd na działkę, miejsca postojowe dla samochodów.

 

Uzyskanie Warunków Zabudowy jest również niezbędne przy zmianie sposobu użytkowania budynku lub lokalu, czyli np. przy zamianie sklepu na przychodnię weterynaryjną, magazynu na biura czy apteki na restaurację.

 

W Państwa imieniu możemy przygotować całą dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o Warunki Zabudowy.

 

Zakres naszej pracy obejmuje:

  • uzyskanie mapy do celów lokalizacyjnych
  • wykonanie niezbędnych analiz stanu istniejącego działki
  • wykonanie wstępnej koncepcji architektonicznej wraz  bilansem powierzchni i kubatury
  • określenie zapotrzebowania na media dla planowanej inwestycji: woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, ogrzewanie
  • uzyskanie promes na dostęp do mediów - przyłączenia do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, energii elektrycznej, gazowej, ogrzewnia
  • wypełnienie i złożenie wniosku o wydanie Warunków Zabudowy i Zagospdoarowania Terenu
  • odebranie z Urzędu Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

 

DO UZYSKANIA WARUNKÓW ZABUDOWY NIE TRZEBA BYĆ WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI - polecamy zlecenie nam procedury uzyskania Warunków Zabudowy PRZED KUPNEM NIERUCHOMOŚCI,  w ten sposób zyskują Państwo:

  • gwarancję możliwości realizacji inwestycji o planowanej funkcji na zakupionej nieruchomości
  • czas - od razu po zakupie nieruchomości można przystąpić do prac projektowych